1. Научих се да казвам "Не", дори когато знам, че другите очакват от мен да чуя "Да".

2. Научих се да казвам "Аз мисля така", дори когато знам, че никой друг не мисли като мен.

3. Научих се да казвам "Аз мога", дори когато никой друг не смята, че мога.

4. Научих се да казвам "Обичам се", дори когато откривам неща, които не обичам в себе си.

5. Научих се да казвам "Обичам те", дори когато не знам дали ще чуя същото в отговор.

6. Научих се да казвам "Тръгвам си", дори когато цялото ми тяло крещи да остана.

7. Научих се да казвам "Прощавам си", дори когато си мисля, че нямам право да си простя.

8. Научих се да казвам "Прощавам ти", дори когато не ми е искана прошка.

9. Научих се да казвам "Продължавам", дори когато не знам накъде да продължа.

10. Научих се да казвам "Вярвам в себе си", дори когато никой друг не вярва в мен.