Новите изследвания на Калифорнийския университет в Лос Анджелис са установили, че има ясни правила, които помагат на хората да се харесат на другите. В резултат изследователите са идентифицирали повече от 50 човешки качества, предизвикващи симпатия. Красотата, умът и талантът не са сред тях.

Начело на списъка на важните характеристики за успех са черти като искреност, предвидимост и умение да разбираш другите. Данните от друго проучване на TalentSmart, в което взимат участие повече от милион души, показват, че емоционалната интелигентност е важна не само за приятното общуване. Оказва се, че хората, които се харесват на другите, са по-успешни в живота.

1. Слушайте активно

Най-неприятното по време на разговор е да забележите, че не ви слушат. Ако мислите повече за отговора си и не слушате събеседника, то изпускате смисъла на разговора. Верният способ да слушате събеседника си и да престанете да се разсейвате е да задавате въпроси. Защо това е важно? Дори и най-простият въпрос показва, че действително за вас този разговор е интересен. Това е прост и много ефективен способ да се спечели симпатия и доверие.

2. Сложете настрана мобилния телефон

Съгласни сте, че когато събеседникът започне да отговаря на повиквания и съобщения или проверява телефона по време на разговор, е неприятно. Така че по време на среща си изключете телефона и се концентрирайте само върху разговора.

3. Бъдете искрени

Искреност и честност - най- важните качества, които притежават успешните хора. Те ни привличат, защото може да им се доверим. Ако сме честни и искрени към самите себе си и към другите, винаги предизвиква симпатия. Затова не влизайте в ролята на друг, за да се харесате на шефа или на колегите.

4. Бъдете последователни

Последователност и предвидимост - други важни качества. Когато общувате с някого и осъзнавате, че може да разчитате на него във всяка ситуация и нито моментното му настроение, нито други обстоятелства могат да променят отношението му към вас и вашата работа.

5. Не осъждайте

Трябва да бъдете отворени за новости. Откритостта, любознателността, интереса към хората ще ви направят интересни за другите. Малко са тези, които разговарят с някой, който не е готов да чуе другата гледна точка. Различните гледни точки ще ви открият нови пътища за нови идеи. Ако ви е трудно да се борите със собствените си предразсъдъци, се опитайте да заемете мястото на другия човек. От какво се интересуват вашите колеги, какво ги радва и защо? Ако сте разбрали това, вие ще намерите съмишленици и ще сте екип.

6. Не привличайте вниманието върху себе си

Ако общувате дружелюбно, със спокоен маниер, то ще спечелите симпатия. Ако ви похвалят за работата ви, не се възгордявайте, благодарете на всички тези, които са били близо до вас, докато сте работили, оценете другите и бъдете скромен.

7. Използвайте позитивния език на тялото

Обърнете внимание на жестовете, изражението на лицето, тона. Гледайте в очите, говорете с бодър глас, не скръствайте ръце пред гърди - всичко това са прости примери за позитивен език на тялото, които владеят хората с позитивно отношение. Този език понякога е по-важен от думите.

8. Бъдете запомнящи се

Изследванията показват, че ние формираме мнение за другия в първите секунди на срещата. По-нататъшното общуване е опит да се променят или потвърдят първите впечатления. Първото впечатление е тясно свързано с езика на тялото. Изправената стойка, ръкостискането, усмивката, дружелюбните жестове - всичко това помага.

9. Назовавайте хората с името им

Всички ние харесваме, когато ни призовават по име. Изследванията показват, че ако по време на разговор назовавате събеседника си по име, той ще се чувства по-ценен. Не се притеснявайте, ако не сте го запомнили да го попитате отново.

10. Усмихвайте се

Често хората имитират поведението и жестовете на събеседника си, правят го несъзнателно, но това скъсява дистанцията и задълбочава комуникацията. Така че се усмихвайте повече - добре е както за вас, така и за околните.