Кое качество задължително трябва да притежава мъжът на мечтите ни? Интелигентност! Разбира се. Кое качество трябва да притежават кандидат-близките ни? Същото. Че как иначе? Как бихме могли да се сближим с някого, с когото не можем да разменим две-три нормални изречения, с когото не можем да обменим мнения относно някой и друг злободневен въпрос? С някого, когото не можем да уважаваме и от когото не можем да научим нищичко? Реторичен въпрос, нали дами?

Често използваме думата интелигентност в речника си, но дали всъщност знаем какво точно съдържа в себе си това понятие? Е, със сигурност някои от нас знаят, дано не обидя никого. Но тъй като лично аз наскоро открих някои нови неща по темата, вълнението ми ме накара да споделя наученото с вас, читателите на Dama.bg!

Оказва се, че думата „интелигентност“ не може да бъде точно определена. Може би най-простото определение за понятието е „способност да се вземат бързо правилни решения в непозната ситуация“, но това в никакъв случай не е прецизно, като се има предвид, че интелигентността всъщност се разделя на няколко подвида. Оказва се също, че трудно можем да определим някого като лишен от интелигентност, защото повечето от нас са надарени с най-малко по един вид такава. Ето и възможностите!

1. Лингвистична (вербална) интелигентност

Въпросната интелигентност е свързана с говоримия и писмения език (лингвистика – езикознание). Хората, които са надарени в тази област, пишат, четат и разказват увлекателно и интересно. Справят се добре с изучаването на различни езици, харесва им да участват в дебати, дискусии, спорове и възприемат най-лесно при четене или писане.

2. Логико-математическа интелигентност

Хората, чиято логико-математическа интелигентност е развита, най-често са добри в математиката, логиката, програмирането, шаха и други дейности, свързани с изчисляване и логика. Точно тази сфера най-много се доближава до измерването в IQ-тестовете.

3. Музикална интелигентност

Късметлиите с развита такава са добри в пеенето, танцуването, свиренето на музикални инструменти, композиране на мелодии и изобщо всичко, свързано с музика, ритъм, звуци и тонове.

4. Телесно-кинестетична интелигентност

Тук основното е владеенето на тялото и движенията, както и умението да се борави с предмети. Тези хора имат бързи рефлекси, сръчни и ловки са и възприемат най-добре с помощта на движенията на тялото си.

5. Пространствена интелигентност

Или болната тема на много от нас, нали дами? (В кръга на шегата, разбира се) Тук говорим за развито пространствено мислене, лесно ориентиране на терен, по карти, с компаси и т.н. Характерно е за дизайнери и архитекти.

6. Междуличностна (интерперсонална) интелигентност

Социалните ни умения. Става дума за взаимоотношения с останалите, комуникационни умения, работа в екип и емпатия, способност за съчувствие. Хората с развита такава интелигентност, подобно на лингвистично-интелигентните ценят разговорите, общуването и времето, прекарано с други хора.

7. Вътреличностна (интраперсонална) интелигентност

Да, различни са, но не са взаимоизключващи се. Тук говорим за умението да се вглеждаш в себе си, да разбираш себе си, да познаваш себе си. Такива хора не харесват работата в екип и предпочитат усамотението. Те добре знаят в какво са добри и в какво не, склонни са към затваряне в себе си, макар и да имат контакти с околните, защото са насочени най-вече към вътрешния си свят.

Това, мили дами, са само половината от видовете интелигентност!
Очаквайте скоро продължение...