Тенцин Гяцо, 14-тият Далай Лама, е известен в целия свят с уроците и мърдостите, с които учи хората да водят живот изпълнен с мир, любов и добрина. 

И въпреки, че в забързаното и сурово ежедневие, да контролираме негативното в живота си често е трудна задача, ето 10 ценни урока за живота, на които великият Лама ни учи и които е добре да запомним.

Целта на живота ни е да бъдем щастливи. 

Щастието не е нещо, което взимаме на готово. То идва като следствие от собствените ни действия. 

Бъди любезен винаги, когато можеш. Винаги ще можеш.

Да живееш добър живот не е нещо, което идва с молитви. То идва с действия. 

Сънят е най-добрата медитация.

Любовта и състраданието са необходимост, не лукс. Без тях човечеството не може да оцелее.

Когато се учиш да бъдеш толерантен, врагът е най-добрият ти учител.

Там, където невежеството е твоят господар, няма място за истински вътрешен мир. 

Ключът към щастието се крие в състраданието и загрижеността за другите човешки същества.