1. Да се ровиш в миналото е знак, че не очакваш много от бъдещето. - Венцеслав Константинов

2. Миналото е страшно с това, че краде от нас бъдещето. - Емил Кротки

3. Ние трябва да вземем от миналото огъня, а не пепелта. - Жан Жорес

4. Ако искаш бъдещето да е различно от миналото, не забравяй миналото. -Барух Спиноза

5. Една нова визия за бъдещето винаги има нужда преди всичко от нов поглед към миналото. - Тиодор Зелдин

6. - Не можеш да го промениш, не бива да живееш в миналото.

   - А трябва ли да оставиш зад гърба си, всичко, което се е случило?

   - Не, разбира се. Но не и цял живот да се поддаваш на огорчението. Това ще те съсипе.… Започни оттам, където си сега, а не оттам, където си бил - основно правило в навигацията. - из филма "Военна база "Пенсакола"

7. Никой не може да живее живота си назад. Гледайте напред - там лежи бъдещето. - Ан Ландърс

8. Струва ми се, че когато човек се опитва да живее с миналото, той върши най-голямата грешка. - Барбара Картланд

9. Хората никога не са доволни от настоящето и, имайки малко надежди за бъдещето, украсяват невъзвратимото минало с всички цветове на въображението си. - Александър Пушкин

10. Цялата прелест на миналото е, че е минало. - Оскар Уайлд

11. Щастлив е човекът, който знае какво да запомни от миналото, на какво да се наслади от настоящето и какво да планира за бъдещето. - Арнълд Хенри Гласоу