Произведенията на иранския илюстратор Алиреза Пакдел критикуват настоящите модели на поведение в обществото и предлагат размисъл по въпроси, оставени настрана от голяма част от съвременното население.

На изображенията по-долу художникът се опитва да разгледа няколко теми като капитализма, консуматорството, технологиите и вредата, причинена от хората на природата и животните, които трябва да живеят в замърсяване.

Вижте част от работата му, която придобива различна перспектива и засяга морала и ценностите на съвременното общество.