1. Ако човек разбере величието на своята душа, ще падне на колене и ще се поклони на себе си.

2. Не подавай на всяка цена ръка на сриналия се в калта. Не знаеш защо е паднал...

3. Човек не може и не трябва да бъде нито абсолютно добър, нито абсолютно зъл.

4. Достатъчно е да погледнете през очите на любовта,за да видите красотата навсякъде.

5. Когато обичаш някого заради добрите му качества, ще го обичаш и лошите му качества.

6. Ако искаш да обичаш не трябва да се страхуваш, ако искаш да те обичат, не трябва да се съмняваш.

7. Който не е господар на тялото си, той живее в чуждо тяло-друг е неговият господар.

8. Ценете чувствата на хората, както цените своите. Ако сгрешиш не се извинявай, но се вдълбочи в себе си и там изправи погрешката си. Външното извинение нищо не допринася.

9. Доброто от злото не може да се отдели, те вървят заедно в живота.

10. Който може да слезе най-долу то може да се качи и най-горе.

11. Бъдете силни за доброто, слаби за злото.

12. Злото е непроявена любов.

13. Ако крадеш ще те крадат, ако съсипваш, ще те съсипват. Ако обезчестяваш, ще те обезчестяват. Каквото правиш, такова ще намериш.

14. Когато си доволен от малкото ще дойде и голямото.

15. Пазете се от раздвоение в ума и сърцето.

16. Природата обича само онзи, който има високи идеи.

17. Знанието се превръща в сила когато се прилага.

18. Не всякога приятното е добро.

19. Който не разбира смисъла на злото, само той се страхува от него. Обаче който го разбира, той гледа на него като огъня може да причини хиляди пакости и добрини на човека, така и злото може да причини пакости и добрини.

20. Направи добро и го забрави и то ще се върне при тебе с плод.

21. Не можеш да убедиш хората в нещо, ако ти сам не вярваш.

22. Ако искаш да ти е мирна главата не хвали доброто и не кори лошото.

23. Човек не може и не трябва да бъде нито абсолютно добър, нито абсолютно зъл.