„На кой нещата не му вървят добре? На този, който няма приятели”, казва учителят Петър Дънов и с това обръща много специално място на приятелството, в своето учение.

Според мистикът приятелите са необходимост, дори задача, която всеки от нас трябва да изпълни по пътя си към духовното израстване. Да имаш приятели не е въпрос на егоистична нужда. То е важно условие, за да развиваш своите личностни качества. Добрият приятел е човек, който ни учи да живеем не само заради себе си, но и заради другите. В този смисъл той отключва нашата безкористна любов. 

Ето какво още казва учителят за приятелството и неговата роля в живота ни. 

Онзи, който е твой приятел, трябва да желае да израстваш, да напредваш в развитието си, а не просто да те направи щастлив.

Приятелството осигурява щастието. Затова направи всичко възможно да придобиеш един приятел, който да те обича, да е готов при всички моменти на живота ти да устоява. Това е задача на всеки човек: да бъде приятел и да има приятел.

Ако започва приятелство с някого, човек трябва да е готов да му даде нещо от себе си. Приятелството винаги започва с даване.

Ако искате да се сприятелите с някого, търсете човек, който да обича първо Бога, после себе си. Щом обича Бога, той може да обича и своя ближен.

Приятел е само онзи, който е готов да се жертва за вашето израстване.

Когато си нещастен, не влизай в дома на приятеля си.

Дай най-хубавото от себе си, за да запазиш приятелството си с даден човек.

Приятелското чувство спада към божествените преживявания, то е най-висше. Истинският приятел никога не може да направи нещо, което да не е за твое добро.

Изгубите ли приятелството на човека, когото обичате, вие губите светлината и радостта си. Какво ще правите без светлина и радост? Истински приятел е онзи, който може, да ви помага в най-трудните моменти на живота. Ценете приятеля си по доброто, което прави за вас.

 

Един добър приятел струва повече, отколкото богатството на целия свят.

Само онзи, който е отворил душата и сърцето си за вас, може да ви бъде приятел. Истински приятел е онзи, в присъствието на когото сълзите пресъхват, скърбите, страданията, смущенията изчезват.

Със ситно сито приятелство не се прави. При хората ще отивате с едри сита и широки сърца.