Точно като децата, няма еднакви родители, което означава, че няма конкретни неща, които да определят родителите "добри" или "лоши".

Клиничният психолог Ерика Райшер разбира, че целта на повечето родители е да бъдат възможно най-добрите майка или татко, но също така знае, че това е изключително трудно. Тя разкрива основните родителски практики за стимулиране на физческото, емоционалното и социалното развитие на детето.

От това да се вгледат в собствените си недостатъци и да направят необходимите проблеми до това да се научат да уважават възгледите на детето си, това са 25 важни неща, които родителите могат да направят, за да се издигнат от обикновени до невероятни.

1. Спазват думата си и правят точно това, което са казали на децата си, че ще правят.

2. Работят първо върху това да променят себе си.

3. Осъзнават, че да бъдеш родител е умение - и се стремят да го подобрят.

4. Позволяват на децата си да правят грешки и да изпитват неуспеха, за да могат да израстнат.

5. Осъзнават, че не са перфектни - но и никой родител не е.

6. Опитват се да уважават и разбират възгледите на детето си.

7. Опитват се да помогнат на децата да научат, че могат да изпитват чувствата си, но това не трябва да ръководи действията им.

8. Приемат, подкрепят и обичат децата си точно такива, каквито са.

9. Остават последователни.

10. Знаят, че дори и доводите си имат граници.

11. Склонни са да се доверяват на нещата, които децата им казват.

12. Стремят се да избягват лепенето на етикети.

13. Поемат контрол, но с топъл подход.

14. Взимат прозрачни решения.

15. Владеят чувствата си и се държат като емоционалния наставник на детето си.

16. Забелязват какво казват, как го казват и какво влияние имат думите им.

17. Разбират, че детският мозък работи по различен начин.

18. Знаят разликата между “цели” и “методи”.

19. Опитват се да избягват драмата.

20. Стремят се да са гъвкави, за да задоволят нуждите на децата си.

21. Защитават правото на свободно време за игра.

22. Подкрепят поемането на рискове, когато са разумни.

23. Грижат се и за себе си.

24. Отказват да участват в борбите за власт.

25. Показват на децата си своята безкрайна и непоколебима любов.