Свикнали сме да мислим, че получаването на обратна връзка ни помага да израстваме. Но учени от Харвард откриха, че това не е най-добрата стратегия. Те проведоха няколко експеримента, които показаха изненадващи резултати - получаването на съвет е много по-полезно от даването на обратна връзка.

Обратната връзка често е твърде неясна

Отзивите, които получаваме, често са твърде неясни и не ни казват какво можем да подобрим. Според проучванията неясната обратна връзка може да попречи на жените да развият кариерата си. Мъжете обикновено получават конкретни насоки. Друго проучване показва, че учениците от малцинствата получават по-малко критика от учителите, за да не изглеждат предубедени.

Обратната връзка обикновено е под формата на похвала

Когато поискаме от хората да ни дадат обратна връзка, те обикновено са склонни да хвалят. Експеримент показва, че когато се помоли група студенти да оцени курс в края на годината, често се дават общи похвали. Отзивите, дадени на жените, обикновено подчертават, че те вършат добра работа.

Обратната връзка често се свързва с оценка

Често свързваме даването на обратна връзка с оценка. Това се случва, защото в училище обикновено ни учат по този метод. Когато пораснем и започнем да градим кариера, получаваме обратна връзка под формата на оценки на представянето. 

Съветът се фокусира върху това, което може да се направи

Когато ги питат за съвет, хората обикновено се фокусират по-малко върху оценката и повече върху това, което може да се направи в бъдеще. Не можем да променим миналото, но бъдещето ни зависи от действията, които предприемаме в момента. 

Съветът дава подробно обяснение

Когато хората са помолени да дават съвет вместо обратна връзка, те обикновено дават повече подробности за това, което трябва да се подобри. Например, същият експеримент със студентите, които са помолени да оценят курса, показва, че искането на съвет води до по-подробни обяснения какво работи и какво не.