Извинението е една част изкуство и една част психология. Трябва да проникнете в съзнанието на другия човек и да кажете това, което той си мисли. Преди обаче да се извините, имайте предвид следните неща:

- Че наистина съжалявате
- Че искате прошка
- Че ще направите всичко да получите прошка
- Че ще приемете чуждото решение

Когато покривате тези изисквания, следвайте следните шест стъпки

1. Всичко или нищо

Попитайте дали искат да знаят всичко за прегрешението. Ако е така - защо? Предупредете, че след това няма връщане назад и няма как казаното да бъде забравено. Тази стъпка е най-трудна и създава най-много проблеми. Много е вероятно човекът отсреща да чуе неща, които изобщо няма да се харесат. Но щом истината излезе наяве, може да се започне процесът по прошката.

2. От правилната страна на грешката

Извинението не ви опрощава греховете. Не поправя грешката. Извинявате се, защото съжалявате и искате да ви простят.

3. Помогни ми да ти помогна

Кажете, че ще направите всичко необходимо да ви бъде простено, но сте готови да положите усилия и да приемате забележки и коментари.

4. Завинаги

Кажете, че сте готови да направите всичко, за да спечелите отново доверието. Независимо колко време ще отнеме.

5. Причините

Признайте, че грешката е изцяло ваша и няма нищо общо с тях. Дори мотивацията за грешката да е предизвикана от другия човек, се концентрирайте над това да се извините за причинените щети. Все пак е можело първо да поговорите за нещата, вместо да направите някоя глупост.

6. По-добрият път

Кажете какво е трябвало да направите вместо онова, което сте направили. Уверете, че човекът отсреща знае, че не сте били прави и не се гордеете със стореното. Вие заслужавате да страдате, но те не заслужават.


Ако се извинявате от сърце, ще е глупаво да не ви простят. Всички грешим и правим глупости. Важното е да умеем да си прощаваме и да продължаваме напред.