1. Не губи времето си с хора, които не те оценяват. Научи се да обичаш себе си. Цветята са краткотрайни, любовта към себе си - не.

2. Ние сме незавършени изречения. Не трябва да се оправдаваш за всяко решение и не е нужно да търсиш чуждото одобрение на всяка крачка.

3. Чети и пътувай повече, за да напълниш душата си. Помни, че красотата е преходна, но мъдростта остава за цял живот.

4. Празнувай и върховете, и паденията си. Те са тези, които доказват, че наистина сме живели пълноценно.

5. Спри да се сравняваш с другите момичета. Винаги ще има някоя, която е по-умна или по-хубава, но твоята стойност не се понижава само защото някой не те е оценил подобаващо.

6. Добре обмисли отговора си, преди да кажеш заветното „Да”.

7. Поспри за малко и се огледай. Наслади се на малките неща, колкото и заета да си. Винаги работи, за да живееш, но не живей, за да работиш.