Хората рядко показваме истинските си лица. Всички имаме определена маска, която автоматично слагаме пред обществото.

Според японска поговорка имаме три лица:

Първото, което показваме на света.
Второто, което показваме на близки и приятели.
Третото не показваме на никого. Това е истинската ни същност.

По една или друга причина всеки носи своята маска – някои го правят, за да манипулират хората около себе си, да ги използват, а други от страх да не бъдат наранени или отхвърлени.

Следните десет тайни ще ви помогнат да си дадете ясна сметка за характера на някой:

1. Съсредоточете се върху действията

Много хора са склонни да говорят за действията си, преди или след като ви срещнат. Обърнете внимание дали са подплатени с факти. Всеки може да повярва на думи, но действията са в основата на истината. Дали казаното от тях се превръща в реалност? Постъпките никога не лъжат - рано или късно именно те ще ви отведат при истинското лице на даден човек.

2. Как се отнасят с хората около себе си

Най-нормалното нещо е да бъдем добри с хората, които се държат приятно с нас. Но когато става въпрос за някой, когото не искаме да впечатляваме? Начинът, по който се държим с непознати, е много показателен за истинския ни характер. Търсите ли естествената същност на някой, наблюдавайте отношението му към сервитьори, продавачи, деца и дори животни. Изисква се доброта, за да бъдеш мил с хора, които не познаваш и от които не очакваш нищо в замяна.

3. Как понасят критика

Какви са реакциите, когато този човек е критикуван? Хората, които имат голямо его, понасят забележки много трудно и в никакъв случай не ги приемат градивно – дори да са такива. Ако са склонни да приемат съвети за себе си спокойно, това означава, че са широко скроени и са наясно, че носят несъвършенства, които биха искали да променят.

4. Каква е социалната им среда

Най-нормалното нещо е да сме в обкръжението на хора, които споделят нашите възгледи за света и живота. Оглеждайте се в хората, с които се асоциира дадена личност и ще разберете какъв е той самия. Обърнете внимание на ролята им в групата – иска ли да бъде център на внимание или предпочита да не се изявява много. Можете да си направите изводи за характера им и по начина, по който третират познатите си – особено по-възрастните. Опознайте и типовете характери, които не харесват.

5. Следете езика на тялото

Думите могат да ни подведат, но тялото – никога. То не може да лъже и винаги изразява истината. Сравнете начина, по който говорят, когато ви казват истината и когато имате съмнение. Гарантираме ви, че ще усетите разликата. Най-трудно разпознаваеми са жестовете, ако някой има романтични чувства към теб, защото старанието е много по-голямо.

6. Начин на изказ

Можем да си направим изводи за характера на човек като обърнем внимание на начина по който говори – дали изразява себе си или по-скоро манипулира обстановката. Интересен начин да разгадаем някого е като се заслушаме как използва местоимения. Човек, който по-често използва „ние“, е по-склонен на задълбочени социални отношения, ако е обратното – можете да причислите тази личност към егоцентриците. Хората, които имат нужда да се доказват използват гръмки думи.

7. Как реагират, когато са сгрешили

Когато някой е разбрал, че е допуснал грешка, е важна реакцията му след това. Забележете как разказва историята си – дали е изпълнен с гняв и неприязън или ви я предава съвсем спокойно, признавайки, че самият той е взел грешното решение в определен момент. Това е показател за начина, по който се справя с проблемите си и може ли да поеме отговорността за собствените си постъпки и действия. Подобни личности изграждат личния си характер на основата на морални ценности и сила.

8. Как приемат „не“ за отговор

Именно тогава се разкрива голяма част от личността на даден човек. Когато приемат отказа с уважение, знайте, че това е добър знак. Опитват ли се да манипулират хората, за да получат своето това означава, че не зачитат чувствата и желанията на околните.