Александър Дюма-баща остава завинаги в световната литература като писателят на едни от най-хубавите романи на всички времена.

Той е автор на „Тримата мускетари“, „Двадесет години по-късно“, „Граф Монте Кристо“, „Кралица Марго“, „Черното лале“ и много други романи и пиеси.

Александър Дюма-баща е роден на 24 юли 1802 година. Жизненият му път приключва на 5 декември 1870 година. В чест на великия писател припомняме незабравими цитати от произведенията му.

„... до деня, когато Господ ще удостои човека да му разкрие бъдещето, цялата човешка мъдрост се включва в тия две думи: Чакай и се надявай!“

„Граф Монте Кристо“

„Удобният случай идва с времето си, скъпи мой. Той е като постоянно удвояваща се миза: колкото повече се заложи, толкова повече ще спечелиш, щом знаеш да чакаш, - Атос“

„Тримата мускетари“

„На този свят няма нито щастие, нито нещастие, има само сравняване между едно състояние и друго. Нищо повече. Само който е изпитал безгранична злочестина, може да изпита безгранично щастие. Човек трябва да е пожелал да умре, за да разбере колко хубав е животът.“

„Граф Монте Кристо“

„Вие ме обичате, следователно, аз няма какво повече да ви искам и съм най-щастливият човек на света, но вие сама знаете, че на щастието винаги липсва нещо. Адам сред Рая не е бил напълно щастлив и е отхапал онази злополучна ябълка, вселила в нас непреодолимото любопитство, което ни кара цял живот да тичаме подир неизвестното.“

„Кралица Марго“

„Ние минаваме често пъти покрай щастието, без да го видим, без да го погледнем, или ако сме го видели и погледнали – без да го познаем.“

„Граф Монте Кристо“

„Да изчакаме, майко, да изчакаме. Цялата човешка мъдрост се заключава в тази единствена дума. Най-велик, най-силен и главно най-ловък е този, който умее да изчаква.“

„Кралица Марго“

„Най-добре утешават тези, които не разпитват.“

„Граф Монте Кристо“