Бракът е порно. Бракът е филм.
Студени легла.
Соло игра.
Фантазия, която обикновено стига до там
жената да се види облечена с бяла рокля.
На мъжът обикновено му е все тая.
Бракът е самозадоволяване.
Разминаване. Сблъсък. Четириизмерна
среща с Ада.
Игра на ума. Лъжа. Слепота.
Изневяра - физическа, емоционална.
Неизбежна.
Бракът е бреме. Нетърпимост.
Натрапен от външни обстоятелства избор.
Задънен коловоз, който води към Нищото.
Бракът е егоизъм. Свръх егоизъм.
Безумието да раждаш деца, за които не
можеш да се грижиш и възпитаваш. А ги
раждаш, за да задоволиш егото си и защото
'' всички'' правят така.
Бракът не е любов. Не е доверие. Не е
подчинение.
Не е привързаност.
Някои се осъзнават навреме. Проглеждат. И
си тръгват внезапно.
Други спят. Докато краят на филма, не ги
събуди.

Автор: Велина Маринова, MarVell