Отново отличие за българската наука! Проф. дхн Ованес Мекенян, ръководител на Лабораторията по математична химия към Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас, стана носител на престижната международна награда "Lush Award for Science", присъждаща се в сферата на разработването на алтернативни методи, заместващи експерименталните опити с животни, съобщиха от община Бургас. Наградата бе връчена на талантливия учен на специална церемония в Лондон, където българинът се отличи сред множество номинирани изследователи от водещи световни университети и индустриални компании.

Ежегодната награда "Lush Award" се присъжда на личности, допринесли към намаляването на опитните животни, използвани при научни изследвания. По данни на неправителствената организация "PETA", само в САЩ и Канада при изследователски експерименти годишно се унищожават над 103 милиона животни.

Ограничаването на експериментите с животни е засегнато в редица международни директиви и регламенти, чрез разработване и въвеждане на нови алтернативни методи за оценка на химически вещества. В рамките на голям научноизследователски проект, координиран от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD) и финансиран от Европейската химическа агенция (ECHA) екипът, ръководен от проф. Мекенян, създава уникална компютърна система QSAR Toolbox, която позволява прогнозиране на остри и хронични токсични ефекти на химични съединения, както и ефекти на въздействие върху околната среда.

Днес QSAR Toolbox се използва от множество химически компании, както и от правителствени регулаторни органи. Високата научна стойност и ефективността на програмата бе категорично доказателство за експертите в журито на наградата "Lush Award for Science" да бъде връчена на ръководителя на международно известната в областта на молекулното моделиране "Лаборатория по математична химия".

В своето обръщение при връчване на престижната награда, професор Мекенян подчерта, че освен научно предизвикателство пред изследователите, алтернативните методи се явяват и силен мотив за развитие на науката в посока ограничаване на употребата на опитни животни за изследователски цели.

Търсете още добри новини на Dama.bg