Дишай.

Спомни си за всички онези моменти, в които изпитваше несигурност и страх.
Спомни си за всички онези ситуации, които ти се струваше, че не можеш да разрешиш.

Спомни си за всички онези случаи, когато сърцето ти кървеше от обида и болка.

Спомни си как всеки път минаваше през изпитанието. Как се справяше с него. Как го преодоляваше.

Животът наистина постави много прегради на пътя ти. И продължава да го прави. Но колкото и трудно да ти се струва всеки път, колко и голямо отчаяние да те обзема понякога, ти оцеляваш. Успяваш да продължиш. С повече сила. С повече вяра. В себе си.

Затова дишай.

И с това ще се справиш.

И през това ще минеш.

Това препятствие е просто част от пътя ти. Част от израстването ти. Не се предавай. Не се отказвай. Не се връщай назад. Пътят е пред теб. Бъдещето е пред теб. И те очаква.

Защото колкото и да ти е трудно сега, колкото и безнадеждни да изглеждат нещата, колкото и да е голяма умората ти, ще се справиш.

Винаги се справяш. Защото притежаваш душа на воин. Не го забравяй никога!

Затова...

Дишай. Ще минеш и през това.

 

Автор: Даниел Кеопке