Енергията днес ще положи много усилия, за да ни накара да рационализираме емоциите си, за да можем да ги управляваме по-добре, тъй като опозицията ѝ с Нептун в Риби ще я направи доста трудна за нея. Детайлите, анализите и претеглянето на плюсовете и минусите ще ни се струват безсмислени и незначителни , така че е много вероятно да загубим компаса си, да не можем да вземаме решения или да правим правилни изводи или да се окажем в дилема между това, което ни повелява умът, и това, което желае сърцето ни!

Днес може да се наложи да останете бездейни и да не настоявате да осъществите това, което сте планирали, тъй като картината, която имате за нещата, е размита и те няма да дадат желаните резултати.

Не позволявайте на любовта да замъгли преценката ви и желанията ви да ви изкарат извън финансовия ви бюджет. По-добре да бъдете предпазливи, отколкото да изпаднете в "грешки".