Луната ще ни даде допълнителна страст, мотивация и начини да постигнем желаното, но също така и склонност да изследваме малко по-дълбоко факти, чувства и страни, които смятаме, че не познаваме напълно. Инстинктите ни ще ни водят правилно, за да можем да преценим какво трябва да направим или изберем.

По-късно през деня енергиите ще се изменят и е логично да липсват жизнерадост и спонтанност. Вероятно ще се появят и различни проблеми, които ще възникнат и ще се нуждаят от незабавно разрешаване. Може би отново ще ни обземе чувство на ограниченост и тревожност. Би било добре да му обърнем внимание като избягваме контактите с хора, за които знаем, че ни притискат или дразнят.

Вие монополизирате интереса към себе си и това е напълно нормално, тъй като както личният ви магнетизъм, така и еротиката, която излъчвате, привличат всички към вас. Възползвайте се от това и се опитайте да постигнете много от това, което искате за живота си.

Това е възможност да проведете дълбоки разговори, самоанализ, но и да погледнете по-внимателно на въпросите на вашите взаимоотношения - лични, семейни и професионални. Каквото и да успеете да разрешите, то ще бъде от полза.