Ден пореден ...


Отново дъжд вали
И слънцето не грее в твоите очи.


Ден пореден...


Залъгват се, че живееш.
Докога ще отлагам всяка мечта?


Ден пореден...


Докога ще се страхуваш и ще изпитваш вина?!
Докога ще робуваш на чужди светове?
Докога ще гледаш чуждото небе?


Ден пореден...


Изправи се!
Трудностите са пред теб,
Но щастие няма и без този ред.


Прескочи високите стени, които сам построи.
Проправи си път там, където няма.
Там, където все още е горещо като лава.


Стъпвайки смело, макар и да боли,
Не се отказвайте никога и не изричам думите "Поспри"


Ден пореден...


Замисли ли се?!
Поне малко
Отново дъжд вали
Позволих на слънцето да изгрее в твоите очи

Автор: Венеция Стоянова