Някой ден, без значение дали ще е след седмици или години, той ще осъзнае какво е загубил, когато те е оставил да си отидеш. Той ще осъзнае грешката си и ще съжалява. Когато осъзнае какво е направил, за да го напуснеш, той ще се удави в собственото си нещастие.

Той вероятно не го осъзнава сега. Не разбира какво е загубил. Не може да възприеме красивата светлина, която излъчваш и която си му дала. Той все още не знае колко много се е объркал и колко тежко ще понесе липсата ти.
Но някой ден това прозрение ще дойде само..

Това ще се случи точно, когато най-малко го очаква. Вероятно докато върви към работа през някой студен ноемврийски ден, изведнъж ще започне да усеща липсата на ръката ти. На начина, по който си стопляла треперещите му пръсти. И всичко това ще го принуди да се бори за глътка въздух. Защото ти няма да си там, за да го целунеш и да го накараш да се чувства по-добре.
И тогава той ще осъзнае, че вината, за това да си тръгнеш, е негова.

Някой ден той ще осъзнае размера на тази загуба. Той ще си спомни първия ден, когато сте се срещнали. Първият път, когато те е видял да се усмихваш и е поискал да научи името ти. Ще си спомни първия път, когато сърцето му е  прескочило, разбирайки, че и двамата отивате на едно и също парти.

Той ще си спомни първия път, когато те е попитал дали ще излезеш на среща с него. Първият път, когато се е осмелил да те целуне. Ще си спомни как се е чувствал, усещайки топлината ти близо до себе си. Той ще си спомни какво е усещането да си до него. Ти винаги си била там. Винаги, когато ти се обаждаше. Винаги, когато е имал нужда от теб. Винаги, заради него, без значение кое време на деня е.

И ще си спомни, че той е бил този, заради когото всичко е приключило. Че той е този, заради когото всичко се разпадна. Че той е този, който е обичал по-малко. Който си е мислел, че има нужда да разпери крилата си още малко. И ще си спомни какво е било изражението на лицето ти, когато ти е съобщил, че всичко свършва.

И той ще погледне назад към годините, през които те е обичал. Годините, които е прекарал с усмивката ти, с ръцете ти и с вятъра, развяващ лудо косата ти. 

Дали сега ще си спомни това? Той е сам. И това е по негова собствена вина.

И той ще знае, че ти вероятно вече не си там, а в нов град - преуспяваща, в разцвета на силите си – и както винаги се справяш успешно. И в този момент той ще съжалява за всичко. Ще съжали за тръгването ти, за сбогуването и за края.

И ти ще му липсваш ужасно.

Но той ще знае, че никога не би могъл да върне някой като теб обратно. И той ще осъзнае, че в мига, в който се е сбогувал с теб, че ти си си тръгнала завинаги. Защото ти не си от онзи тип жени, които някога са имали необходимост да бъдат определяни от мъж. Ти си от този вид жени, които могат да издържат всичко. Дори сбогом.