Любовта на еврейските родители към децата им няма граници. При тях съществува истински култ към децата. Психолозите могат да опишат много плюсове и минуси за такъв тип взаимоотношения, но едно е сигурно – еврейските деца не са лишени от любов и внимание, а обикновено стават много умни и успешни. Ето няколко изпитани принципа при възпитанието на еврейските деца.

„Любов и уважение в семейството – това е ключът към психическото здраве на детето!“

Приоритетите за евреите са в следния ред:

1. Семейство

2. Образование

3. Всичко останало

За еврейската майка детето ѝ е истинско злато. Никога няма да чуете да го обиди. Всяко негово дори и малко постижение ще бъде похвалено. Също така родителите осъзнават, че са модел за подражание за своите деца и гледат да проявяват любов и грижовност един към друг, за да възпитат по същия начин и своите наследници. Те вярват в една важна максима: „Любов и уважение в семейството – това е ключът към психическото здраве на детето!“. Еврейските деца от малки се научават да управляват времето си, тъй като целият им ден е запълнен с различни занимания. Много чест въпрос, който може да се чуе по отношение на евреите, е защо са толкова умни. Всъщност защо е така? Защо еврейските деца стават гении?

Има теории, които обясняват, че евреите са с по-високо IQ и по-специално във вербалната сфера и в математиката. Същото така се посочват данни колко много нобелови лауреати са евреи, колко велики шахматисти и медалисти в математиката са евреи. Ако се говори за наследственост и IQ, трудно е да се излезе извън научния спор, но по един пункт всички са съгласни – еврейските родители инвестират много в образованието на децата си – финансови средстава, време, енергия. Всички тези усилия дават резултати. От голямо значение е също така и ролята на семейството, неговите ценности и стремеж да помогне на следващото поколение.

Седем мъдри правила за възпитание на децата: 

1. Не създавайте комплекси у децата си!

Еврейската майка никога няма да каже на детето си: „Ти си лош!“. Тя ще каже: „Как може такова хубаво момче като теб да направи такава глупост?“ Каква е позицията на еврейската майка: „Моето дете няма недостатъци!“ - да, тя може и да ги вижда, но никой никога няма да узнае за тях.

2. Предоставяйте разумна свобода!

Съвременното еврейско възпитание съчетава две на пръв поглед противоречиви неща: свобода на детето и строгост в изискванията. Как можете да си представите най-добре този вид възпитание? Това е просторна стая с твърди стени. Строгото възпитание започва там, където е прекрачена линията на приличното поведение.

3. Хвалете детето при всякакви поводи!

Майките винаги хвалят децата си и тези хвалби трябва да започнат с раждането на бебето. Еврейската майка се възхищава от чедото си дори и при най-малкия напредък. Също така за този успех е задължително да знаят всички приятели и познати. Най-важното е детето да види, че е похвалено пред всички. Ако постижението е сериозно, похвалата е придружена от аплодисменти и възхвали от цялата общност. Ако родителите се научат да забелязват у децата си всяко тяхно добро проявление, включително и „обикновените дреболии“, и поощряват ги при всеки повод, ще укрепят тяхното стремление към добро, тъй като ще знаят, че ще бъдат похвалени след това.

4. Родителите трябва да имат високо ниво на отговорност за поведението си

Евреите смятат, че дори най-незначителната дума, подхвърлена набързо пред детето, може да има необратими последствия. Затова родителите се стремят да имат много отговорно поведение по отношение на всичко казано и направено, тъй като това са сигнали към детето.

5. Любов и уважение в семейството – това е ключът към психическото здраве на детето

Еврейската традиция обяснява, че основата на всяко семейство се състои от съпруг и съпруга – баща и майка. По тази причина от най-ранна възраст децата трябва да привикнат с факта, че на първо място винаги се поставя вниманието на бащата към майката и на майката към бащата. Ако детето свикне с идеята, че родителите му живеят един за друг, убеди се, че техните взаимоотношения са пропити с уважение, обич и грижи, то ще се чувства защитено. Освен това – това е един прекрасен модел за подражание. По този модел детето ще се опита да създаде после семейство, когато порасне.

6. Децата трябва да се учат да бъдат родители

Възпитанието започва още от раждането. Момичето като се ожени, знае, че ще стане майка, а няма да живее само за себе си и кариерата си. За нея най-важното е домът и семейството. Евреите смятат, че ако изначално на родителството се гледа като на бреме, ограничение, след това да се отгледа добро дете е много сложно. Затова трябва още от ранна възраст да започне подходящото възпитание за ролите в живота.

В стремежа си да възпитат успешни, самостоятелни и здраво стъпили на земята деца, евреите си имат разработени цели системи за възпитание. В Израел има специални курсове за родители. Такива има и в синагогите и еврейските училища по света. Първият закон на успешното родителство е свързан със собственото възпитание и обучение, а така също с разбирането какво е жена и майка и какво е мъж и баща.

7. Децата трябва да се научат да си управляват времето

Еврейските деца не знаят какво е това мързел и какво е това да се шляеш по улиците. Времето им е запълнено: цигулка, английски, математика. И това не е от време на време, а постоянно и по много. От малка възраст децата свикват с идеята, че трябва постоянно да са ангажирани с полезни дела. Това за тях е нещо нормално.

На какво евреите учат децата си?

Аарон Енделман, евреин, възпитаник на престижния MIT, оформя пет важни елемента, към които се придържат еврейските родители:

1. Еврейската култура набляга изключително много на ученето.
2. Любовта към музиката е дълбоко вкоренена в еврейската култура.
3. За евреите е необичайно да бъде отгледано дете, което да не се научи да свири на музикален инструмент.
4. Пеенето е задължително.
5. Никога няма да срещнете еврейски родители, които не искат по-добър живот за децата си от този, който те имат.

Според Бенджамин Хурвиц вярната формула за отглеждане на деца се състои в следното: „Любов, внимание и огромно количество енергия и пари за тяхното образование.“

Какво трябва да знае всяко еврейско дете?

Tри важни неща трябва винаги да знае едно еврейско дете и те ще го предпазят от всякакъв грях:

1. Знай откъде идваш.
2. Къде ти е казано да стигнеш;
3. И кой ще носи отговорност за твоите действия.

Според Реми Луис, възпитаничка на Columbia University, най-важните ценности са семейството и образованието, но и още три неща:

1. Важно е да имате образование

Станете такъв, какъвто искате да бъдете и ще бъдете щастлив да го работите, но винаги имайте професия, която ви връща вложеното. Бъдете образовани, за да може ако с мечтаната кариера не потръгне, да можете да разчитате на него, за да си помогнете финансово.

2. Образованието и ученето са преди всичко друго

Никога никой няма да може да ви вземе това, което е в главите ви.

3. Всички в домакинството са равни

Уважавайте своите деца, чуйте техните гледни точки преди да вземете големи решения. Отнасяйте се към тях според възрастта им – нито като към по-големи, нито като към по-малки (особено това!). Към тийнеджърите се отнасяйте като към млади възрастни, уважавайте ги, но и те винаги трябва да се придържат към правилата. Така ще запазите близките си отношения.