Евтим Евтимов е роден на 28 октомври 1933 година. Жизненият път на великия поет приключва на 8 юни 2016 година.

В чест на един от най-великите съвременни български поети представяме незабравими негови цитати за любовта, живота и жените.

"Искам обич за обич."

"Така жестоко искам да си моя. Дори от обич мога да те мразя."

"За две ръце протегнати насреща,

земята бих до края извървял.бях.

За две очи, като звезди горещи,

за цялата си топлина бих дал."

"За две ръце"

"Веднъж се мре, веднъж и ти обичай, че смелият на жертва е готов, страхливият е винаги отричал, че има на света една любов."

"За две сълзи, изплакани за мене, аз всички океани бих изпил."

"И няма за какво да бъда таен - богат аз само с тебе. И може би след време ще узная какво богатство пропилях."

"Пред тебе все още се прекланям, мила,

пред тебе - силата и слабостта.

Отде получи тази земна сила,

за да окриляш в мене радостта?"

"Пред тебе все ще се прекланям, мила..."