Най-важното нещо.
В живота на един мъж.
Е жената.

Мъжете сме като фара на ръба на морето.
Който в мрака предупреждава корабите за коварните скали.
И вдъхва надежда на загубилите се.

Онзи фар.
Който гордо се извисява на десетки метри височина.
И издържа на ударите на най-свирепите бури и урагани.

Чиято най-важна част.
Не са хилядите тухли.
Които крепят всичко.
А силната светлина на върха му.
Заради която той всъщност съществува.
И без която всичко останало.
Би било без значение.

Това са жените за нас.
Онази.
Уж.
Малка част.
Която осмисля.
Всичко.