Кратък размисъл за значението на солидарността, връзката между егото и способността да обичаш и грижите, които полагат основите на приятелството.

Прекарваме живота си, опитвайки се да разберем къде свършваме ние и къде започва останалата част от света. Има странна и тъжна самота в това да бъдем същества, които носят крехкото чувство за себе си в една кожена торба на безкрайно поклонение в обетованата земя на принадлежността. Готови сме да издигнем много стени, за да се предпазим от тази самота и да съхраним нашата крехкост. Но от време на време се натъкваме на друго такова същество, което ни напомня за сладостта на факта, че не е нужно да вървим сами.

Подобно напомняне ни прави приказката на френската авторка Надин Брун-Косме, илюстрирана от художника Оливие Талек. По тънък и чувствителен начин, историята ни разказва за самотата, смисълът на солидарността, връзката между егото и способността за любов, както и малките грижи, които се превръщат в основата на приятелството.

Срещаме се с Големия вълк по време на една от обичайните му дрямки под едно дърво, което той смята за свое, на върха на хълм, който той е решил, че му принадлежи. Но това не е обикновен ден - Големият вълк вижда друго създание на хоризонта - малка синя фигура, не по-голяма от една точка. С човешкия инстинкт да придаваме на непознатото своите най-силни вътрешни страхове, Големият вълк изтръпва от ужасяващата възможност новодошлите да са по-големи от него.
Но когато новодошлият приближава, се оказва, че това е Малкият вълк.

Големият вълк вижда, че е малък и се чувства спокоен отново. Той позволява на Малкия вълк да се качи до дървото му.

Знак за голяма вътрешна несигурност е враждебността към непознатите и точно това е яркото противопоставяне между високия ръст на Големия вълк и неговата уязвима несигурност, която придава на историята красота и дълбочина.

Първоначално двата вълка се наблюдават мълчаливо. Страхът на Големия вълк е охладен от дребния ръст на госта му и той започва да го гледа с невероятно любопитство, което бавно нараства до предпазлива привързаност. Големият Вълк се научава, с равностойни части обичайна съпротива и искреност, на нов навик на сърцето и изцяло нов смисъл на битието.

Нощта дойде.
Малкият вълк остана.
Големият вълк си помисли, че Малкият вълк отиде твърде далеч.
Все пак това си беше неговото дърво.

Когато Големият вълк си легна, Малкият вълк също си легна.
Когато Големият вълк видя, че Малкият вълк трепери, той отпусна малка част от одеялото си от листа по-близо до него.
„Това определено е достатъчно за такъв малък вълк“, помисли си.

Когато настъпва утрото, Големият вълк се заема с ежедневните си дейности, изкачва дървото, за да направи упражненията си - първоначално разтревожен, а след това развеселен и накрая - може би - щастлив, че Малкият вълк го следва, вместо да си тръгне.

И този път Големият вълк първоначално е на несигурно място, страхувайки се, че Малкият вълк може да го изпревари в катереното. Но новодошлият се бори, пъшкайки тихо, когато пада при първия си опит, оставяйки Големият вълк впечатлен от тихия кураж на малкия.

Безшумно Малкият вълк копира упражненията на Големия вълк. Безшумно го следва. При спускането си Големият вълк бере обичайните си плодове за закуска, но забелязвайки, че Малкият вълк не взима никакви, грабва малко повече от обикновено. Безшумно подава малка чинийка на Малкия вълк, който изяжда храната си съвсем тихо. Очите и езикът на тялото на вълците излъчват вселени от емоции в чудесните експресивни илюстрации на Талек.

Когато Големият вълк се отправя на ежедневната си разходка, той гледа дървото си от долната част на хълма и вижда Малкия вълк, който все още е там и тихичко си седи.

Големият вълк се усмихна. Малкият вълк беше малък.

Големият вълк прекоси голямото житно поле в низините на хълма.
След това отново се обърна.
Малкият вълк все още беше под дървото.
Големият вълк се усмихна. Малкият вълк изглеждаше дори по-малък.

Той достигна гората и се обърна още веднъж.
Малкият вълк все още беше там под дървото, но сега беше толкова малък, че само вълк, голям колкото Големият вълк, може да види, че Малкият вълк е там.
Големият вълк се усмихна за пореден път и влязъл в гората, за да продължи разходката си.

Но когато се връща от гората вечерта, тази малка синя точица си е отишла.

Първоначално Големият вълк уверява себе си, че вероятно е твърде далеч, за да види Малкият вълк. Но докато прекосява житното поле, все още не вижда нищо. Наблюдаваме как се напряга, докато се катери по хълма, а в сърцето му се появява непозната досега празнина.

Големият вълк се почувства неспокоен за пръв път в живота си.
Покатери се по хълма по-бързо, отколкото през останалите вечери.

Няма никой под дървото. Никой голям, никой малък.
Точно както преди.
Но сега Големият вълк е тъжен.

Радостта от срещата и скръбта от раздялата - трябва да приветстваме тези дарове с цялата си душа и да ги изпитаме напълно, със същата благодарност, цялата сладост или горчивина според това какъв е случаят. Но Големият вълк изпитва само горчивина от факта, че е изгубил онова, което не знаел, че му е необходимо, докато не нахлува в живота му с несравнимата си благодат.

Тази вечер за първи път Големият вълк не яде.
Тази вечер за първи път Големият вълк не спа.
Той чакаше.

За първи път той си каза, че малкият е заел място в сърцето му.

Голямо място.

На сутринта Големият вълк се покатерва по дървото, но не може да прави упражненията си – вместо това се взира в далечината, а очите му са изпълнени с тъга и копнеж.

Той разсъждава за лишението - ако се върне Малкият вълк, ще му предложи по-голям ъгъл от одеялото си, дори много по-голям, ще му даде всички плодове, които иска, дори би му позволил да се качи по-високо и да прави неговите упражнения, дори и специалните, които са известни само на него.

Големият Вълк чака ли, чака, отвъд всякаква причина, отвъд всякакъв сезон.
И тогава един ден, една малка синя точица се появява на хоризонта.

За първи път в живота му, сърцето на Големия вълк бие от радост.
Тихичко Малкият вълк се покатери по хълма към дървото.

„Къде беше?“, попита Големият вълк.
„Тук долу“, каза Малкият вълк, без да сочи.
„Без теб“, каза Големият вълк много нежно, „ми беше самотно.“

Малкият вълк пристъпи по-близо до Големия вълк.
„На мен също“, каза той. „И аз бях самотен“.
Той отпусна нежно глава на рамото на Големия вълк.
Големият вълк се почувства добре.

И отсега нататък бе решено, че Малкият вълк ще остане.