В месеца на лалетата ви подаряваме вечни мъдрости от Холандия...

1.  Големите дървета порастват от малки семена.

2. Една добра постъпка е по-скъпа от злато.

3. Многото ръце правят работата лека.

4. Ако нямате кон под ръка, ползвайте магарето, което имате.

5. Докато две кучета се бият за кокала, трето го отнася.

6. Приятелят на всички не е приятел на никого.

7. Вятърната мелница не работи с вятър, който вече я е отминал.

8. Докато има живот, има и надежда.

9. Кучетата, които лаят, не хапят.

10. Всяко гърне си има похлупак.

11. Най-сляп е този, който не иска да вижда.

12. Който се смее последен, най-добре се смее.

13. След дъжда винаги се показва слънцето.