1. Голямото дърво обича силен вятър.

2. Ако не си виждал мрака, няма да оцениш светлината.

3. Колкото повече приказки, толкова по-малко дела.

4. Ако този, който е висок, не се наведе, и този, който е нисък, не се протегне, целувката е невъзможна.

5. Най-красива е жената, която е обичана.

6. Жената търси в умния мъж недостатъци, а в глупавия — достойнства.

7. Крепостта се превзема отвътре.

8. Царстват времената, а не царете.

9. Бръмченето на мухите няма да ги превърне в пчели. 

10. Колкото повече се ровиш из тора в обора, толкова повече мирише.

11. Когато оставиш мързелът да говори, всяка работа ти се струва трудна.

12. По-добре е да притежаваш сребро, отколкото чуждо злато.

13. Котките, които мяукат, не улавят мишки.

14. Този, който бърза, обикновено не стига пръв.

15. Не обвинявай слънцето за тъмнината на нощта.

16. Когато потопиш носа си във вода... и бузите ти се намокрят.

17. Кръвните спорове не се решават с кръв.

18. Ако сред набраните ябълки има изгнила, тя ще развали всички останали.