1. Обичайте жената такава, каквато сте я направили, или я направете такава, каквато ще я обичате.

2. И да си станал по-рано, изгревът не идва по-бързо.

3. Ако искаш кучето, трябва да приемеш и бълхите му.

4. Не говори, освен ако не можеш да подобриш тишината.

5. Домът е там, където е сърцето.

6. Да говориш за бикове и да бъдеш на арената не е едно и също.

7. Когато шансът излети през прозореца, друг влиза през вратата.

8. Не давай непоискани съвети.

9. Да грешиш е човешко, да прощаваш е божествено.

10. Прави, каквото трябва, пък да става, каквото ще.

11. За човека можеш да съдиш по приятелите, с които се обгражда.

12. Няма дим без огън.

13. Думите говорят повече от действията.

14. Ранобудната птичка улавя червея.

15. Този, който си намира извинения, всъщност си отправя обвинения.

16. Тревата винаги изглежда по-зелена от другата страна на оградата.

17. По-голямо е удоволствието да даваш, отколкото да получаваш.

18. Търкалящият се камък не събира мъх.

19. Нуждата е майка да изобретателността.

20. Половината истина си е пълна лъжа.

21. Най-тъмно е преди зазоряване.