Има два вида жени: тези, които знаят какво искат, и тези, които искат всички да ги искат.

Има два вида жени: тези, които показват на всички, че са различни, и тези, които се показват на всички.

Има два вида жени: тези, които не играят игрички, и тези, които смятат, че трябва да си играят с всички.

Има два вида жени: които харесват себе си, и тези, които искат да бъдат харесвани от всички.

Има два вида жени: тези, които искат ръце, в които да потъват, и тези, които искат през цялото време да бъдат носени на ръце. От всички.

Има два вида жени: тези, които не забравят, че целта невинаги оправдава средствата, и тези, които ще минат през всичко, за да постигнат това, което искат. И през всички.

Има два вида жени: тези, които отстояват себе си, и тези, които правят това, което правят всички.

Има два вида жени: тези, които дават, без да смятат какво ще получат в замяна, и тези, които са свикнали да получават. От всички.

Има два вида жени: тези, които са честни със себе си и с другите, и тези, които са фалшиви с всички.

Има два вида жени: тези, които разпознават евтиното, и тези, които изглеждат евтини в очите на всички.

Има и два вида мъже - тези, които могат да различат първите жени и вторите. И тези, които не могат. Или не искат.

Има два вида жени и мъже - истинските и всички останали.