Искам да бъда тази, при която ще дойдеш, когато избягаш от другите.
Искам аз да бъда причината, поради която ще останеш.

Искам да съм до теб, когато се проваляш и когато падаш.
Искам аз да съм причината, поради която не се отказваш да опитваш.

Искам да съм до теб, когато градиш мечтите си, и да те подкрепям, когато се бориш за тях.
Искам аз съм причината, да не спираш да вярваш в себе си.

Искам да съм до теб, когато разбереш какво е да бъдеш обичан, приеман, разбиран.
И когато се влюбиш, искам АЗ да съм причината.

Автор: Неизвестен