X

Как да получите финансова помощ, ако сте майка студентка

от в 09:20 на 20.01.2015 в Всичко за теб | Семейство


Как да получите финансова помощ, ако сте майка студентка

Как да получите финансова помощ, ако сте майка студентка

Много дами знаят, че ако забременеят по време на студентските си години, могат да бъдат подпомогнати с еднократна помощ от държавата, но липсата на яснота относно възможностите им често водят до откази от страна на социалните за изплащане на тази помощ. Ето затова ви предоставяме малко по-подробна информация какви са правата, с които разполага една бременна студентка.

  • Еднократната помощ за отглеждане на дете до една година от майка студентка е регламентирана в Закона за семейните помощи за деца. Разликата на тази помощ от всички останали е това, че отпускането й не зависи от доходите на семейството.
  • На първо място майката студентка трябва да е записана в редовна форма на обучение. Детето не трябва да бъде оставено за отглеждане в някоя специализирана институция, защото това ще бъде основание за отказ от изплащане на помощта.
  • Размерът на помощта се определя всяка година със закона за държавния бюджет, като за тази година е предвидена сумата от 2880 лв.
  • Едно от най-важните изисквания за уважаване на заявлението Ви е да бъде спазен срокът, в който да поискате изплащане на този вид помощ. Правото за изплащане на еднократната помощ възниква от раждане на детето. Предвиден е и период, след изтичането на който вземането се погасява и за този вид помощ той е шест месеца, считано от края на месеца, през който е родено детето. Например – ако сте родили на 15 март Вие ще имате право да поискате тази помощ до края на месец септември. В предишната редакция на закона е била предвидена възможност този 6-месечен срок да започва да тече от записването на майката като студентка (за случаите, когато сте родила и след това сте решила да станете студентка), но след изменението на закона тази възможност отпадна.

Затова ако сте родила след изменението на нормата (края на 2012 г.) за Вас възможността е само една – срокът е 6 месеца, считано от края на месеца през който е родено детето.

И на последно място, но не и по важност – как се отправя искането за отпускане на въпросната помощ. Този процес е описан в Правилника за прилагане на закона за семейните помощи. Началото на процедурата се поставя с подаване на молба-декларация по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика. Към молба-декларацията се прилагат следните документи:

1. копие от удостоверение за раждане на детето, за което се иска помощта; 

2. уверение от висшето училище, че сте записана като редовна студентка към датата на подаване на молба-декларацията (хубаво е в самото уверение да се посочи точна дата, на която сте била записана като студентка, а не само примерно, че сте била записана през учебната 2014/2015 учебна година в първи курс, редовна форма на обучение, специалност „Икономика”);

3. лична карта (за справка).

Молбата-декларация се подава до съответната дирекция „Социално подпомагане” по постоянен адрес на майката.

След подаване на документите остава единствено да чакате издаване на заповед от директора на дирекцията, с която той ще отпусне или ще откаже отпускането на помощта. Директорът на дирекция "Социално подпомагане" или упълномощено от него длъжностно лице се произнася в 14-дневен срок от подаване на молба-декларацията. В случай на отказ, ако Вие имате права, можете да не се задоволите с отказа, а да го обжалвате.Теми   майка | помощ | студентка | финанси

Още по темата

Коментари

Зареждане


x

Ако не искаш да получаваш най-интересните статии, натисни тук.