Японските мами имат уникални техники за отглеждане на деца. Те сравняват грижата за децата с тази за растенията, които изискват хранене, обучение и „премахване на всичко излишно“, за да се развиват правилно. Развиването на определени умения зависи от значението, което културата им влага в тях. Затова в Япония, където съпричастността и сдържането на емоциите се ценят, от децата се очаква те да бъдат развивани от ранна детска възраст. 

Образование, насочено към децата

Влиянието на майката върху децата е много важно. Майките имат специална връзка с бебето си и продължават да я укрепват през цялото детство. Японските родители контролират задачите и отговорностите на своите деца (обличане, къпане, подреждане на стаята и др.) дори в тийнейджърските години. За да отгледат наследници със социални и морални ценности в Япония, майките развиват близост, а не работят по модел, подражаващ на преговори или с техники за дисциплина. Те разчитат на силната връзка с децата си.

Ролята на японските майки

Те имат много важна роля в образованието, хобита и дори кариерата, която децата им избират. Майката е изключително внимателна, когато решава къде ще отидат децата ѝ, с какво ще се хранят и на какви дейности ще се посветят. Наемането на детегледачки, филмови вечери без бебето или пътуване през уикенда само със съпруга, не са често срещани и не се приемат в японската култура.

Значението на съпричастността

Как собствените ни действия влияят на другите е от решаващо значение за поддържането на едно от най-ценните неща в Япония: груповата хармония. Съпричастността е в центъра на японската култура и на начина на отглеждане на децата. Докато западните родители често залагат на словесни заповеди и наказания, японските майки постоянно учат децата си как действията им засягат чувствата на другите или дори тези на животните и предметите и така малчуганите свикват с това от най-ранна възраст

Родителите предават своите ценности на децата си

Строгият надзор и инструкциите целят правилно развитие и установяване на практики и модели на поведение. Затова и много западни родители смятат, че японките следват твърде строги правила.

Покорството и сътрудничеството вървят ръка за ръка

В Япония децата участват в малки групи (спортни, културни, училищни клубове или други), които подчертават значението на сътрудничеството и хармонията. Социалният натиск да бъдат в тези групи непряко изисква отстъпчивост, учи децата на добро поведение и ги кара да изпълняват отговорно задачите си.