За ключова гласна се приема, че е първата гласна в малкото име на всеки човек. Не случайно и Числото на сърцето е свързано със сбора от гласните. Те оказват огромно влияние върху индивидуалността, а особено значение има първата гласна. За нея се твърди, че представлява характерните черти на всеки индивид.

А - Тази буква показва, че хората, които я имат като първа гласна, притежават  качества като честност, скрит или изявен идеализъм, ентусиазираност. Изпълнени с вяра в идеите си, те са готови да ги защитават до край и да направят всичко необходимо за тяхната реализация. Според тях няма невъзможни неща. Най-добре работят, ако заемат лидерска позиция или са на място, където имат възможност да изразят идеите си. Носителите на буква А са вечно търсещи и устремени.

Ъ - Притежателят на ключова буква Ъ е чувствителен, артистичен, непрактичен и изключително ревнив. Той е добър изпълнител, но лош стратег.

О - Тази буква разказва за човек с огромна сила, способен на търпимост и разбиране. О-то е олицетворение на отговорността. Носителят на тази гласна винаги излага проблемите такива, каквито са, и предлага най-правилното им решение. Тази личност постоянно излъчва тиха ведрост, която е неустоима. Личност, която си заслужава да бъде познавана, истински приятел, мъдър посредник, любящ партньор, това е притежателят на буква О. Отличителните му качества са такт, дипломатичност, чар и интелигентност. Щедър е и обича да радва другите, където и да се намира.

У - Това са хора, които никога не взимат прибързани решения. Всичко винаги е добре осмислено. Притежават тиха външност, под която се крие вглъбена и възприемчива душа. Носители са на умението да преценяват околните, а приятелите им са взискателно подбрани.

Е - Тези личности са вечно активни, ако не физически, то умствено. Притежават светкавичен интерес и разбиране към всеки един въпрос. Изключително привлекателни, те се радват на завиден интерес от страна на противоположния пол. Умеят да преценяват хората, като са способни да видят и добрата, и лошата им страна и винаги приемат и двете. Именно затова са отлични приятели и партньори. Разбира се, имат и отрицателни черти като свръхзакрилничество, доминиране и отнемане на независимостта на околните. Ако вибрацията на буквата Е е слаба, те стават натрапчиви, налагащи възгледите си, докачливи или започват да се тревожат неоснователно. Въпреки всичко тяхното призвание е да се грижат за другите, за семейството и обществото, дори за цялото човечество.

И - Ключовата буква И дава на своя притежател способността да проявява цялата гама от емоции и преживявания. За него обикновенните неща не са достатъчни. Среми се към красивото, нестандартното, извън обсега на монотонното. Спонтанен е в емоциите си. На него винаги може да се разчита било за утеха или финансова подкрепа. Раздава се изцяло, а любовта му е основен приоритет.