Изследванията ще ви кажат, че хората са един от видовете с най-развито зрение. Разбира се, не можем да сравняваме очите си с тези на ястреб в полунощ, но насочеността им е толкова точна, че ако видим някого да ни гледа от една пресечка, можем да открием дали този човек се взира в очите или в носа ни. Така казано, когато концентрираме проницателните си очи един върху друг за дълъг период от време, може да се случи нещо нечувано. Едно проучване установява, че невероятните ни очи ни заблуждават по такъв начин, че дори можем да се откъснем от реалността. В тази връзка открихме невероятни новини.

Италианският психолог Джовани Капуто е провел проучване в Университета в Урбино, за да разбере какво се случва в човешкия мозък, когато двама души се взират в очите си за дълго време. Той и екипът му избират 40 здрави възрастни хора и ги разделят на 2 групи. 20 от тях са в двойка с други субекти и са отведени в стая със слаба светлина. След това са помолени да гледат безчувствено на очите на другите около 10 минути. Останалите 20 участници са поканени да фокусират очите си върху празна стена. Нито един от участниците не е бил информиран какво правят изследователите.

След стартиращата сесия всеки участник е попълнил въпросник, за да разкаже през какво е преминал. Оказва се, че хората, които са гледали в очите на някой друг за продължителен период от време, са имали симптоми на дисоциация, като усещането за откъсване от телата им, прекъсване на връзката с реалността, промени във възприятието на звука и цветовете и са имали чувството, че времето тече по-бавно.

Още по-интересно е, че са преживели халюцинации. 90% от участниците съобщават, че са видели промяна или изкривяване в лицето на другия човек 2 до 4 пъти през този период от 10 минути. Някои дори са го видели като чудовище или животно, а други са го видели да се преобразява в лицето на приятел или член на семейството и дори в собственото им лице.

Каква игра играе мозъкът ни с нас? Д-р Капуто няма категоричен отговор на въпроса защо са се случили халюцинациите, но предполага, че това вероятно се дължи на сетивната липса, на паузата в използването на другите ни сетива. Той вярва, че те могат да бъдат продукт на нашия мозък, който оправя подсъзнателни идеи върху лицето на другия човек, когато се връща към реалността след прекъсване на връзката с него.

Откритията съвпадат с предишно проучване, което разкрива, че когато се взираме в обект за продължителен период от време, сме склонни да изпитваме чувство на отделяне от реалността. Въпросът е, ще изпитате ли същото, след като прочетете това и знаете какво може да се случи с вас?

Можете да разберете само, когато опитате. Ще се осмелите ли? Какво би било най-странното нещо, което очаквате да видите в лицето на другия? Споделете с нас!