Въпреки спада в нивото на престъпността в страната, тайната на Холандия за изпразването на затворите може да се окаже отнасянето със затворниците като с човешки същества. И това работи наистина добре - само през 2018 г. още 4 затвора бяха затворени, а някои от тях бяха превърнати в домове за бежанци.

Днес искаме да ви покажем как нидерландската система успя да намали затворите, като използва съпричастен, хуманен подход към престъпността.

Отнасяйте се към тях като към човешки същества и те ще се държат като такива

Като предлага специална рехабилитация на хора с психични заболявания, холандската правосъдна система съкращава „населението“ на затвора. Тази система се основава на превенция и разбиране, а не на наказание. Хората, извършващи престъпления, често са изправени пред глоби и/или са принудени да посещават програми за психологична рехабилитация. Времето в затвора просто се намалява, тъй като дългите присъди се оказват неефективни.

Тези нови мерки се наричат алтернативни присъди и се основават на идеята, че на престъпниците трябва да се гледа като на човешки същества, които все още могат да бъдат полезни за обществото след рехабилитация. По думите на психолога Мириам ван Дриел: „Начинът, по който се отнасяте към хората - също и в затвора – допринася за голяма промяна в начина, по който те се връщат в обществото. Ако се отнасяте към тях като към кучета, ще се държат като кучета, но ако се отнасяте към тях като към човешки същества, ще се държат като такива."

Програмите за намеса помагат на хората, които наистина отиват в затвора

На хората, които отиват в затвора, им се предлага насочваща терапия, за да се върнат в обществото възможно най-бързо. Тези програми имат за цел да защитят обществеността, но и да реабилитират хората, които са в затвора. Според едно проучване, програмите са се оказали успешни, въпреки че някои също твърдят, че са създадени за лечение на мъже и че жените се възползват по-малко от тях.

Нов дом за бежанци

В крайна сметка много от холандските затвори са изоставени. Някои от тях дори са отдадени под наем на други страни, докато други се превръщат в луксозни хотели и жилища за бежанци. Има планове един от най-известните холандски затвори – Koepelgevangenis, да се превърне в университет.

Смятате ли, че третирането на престъпниците с по-голямо уважение и понижаване на присъдите е полезно? В какво бихте превърнали изоставен затвор?