Риби

Прагматични и мъдри в делата си, понякога не може да обуздаете чувствата си. Това също не е лошо, защото има и такива моменти, когато човек трябва да се остави на течението, за да го понесе към нещо непознато и предизвикателно, към нещо ново и различно.