Повечето възрастни отдавна вече не вярваме в магии, но добрите илюзионисти успяват да ни изумят. След техните представления винаги се питаме как точно са го направили.

Ако и вие искате да научите тайните на някои от най-популярните и впечатляващи фокуси, четете по-нататък:

1. Разчленената жена

Фокусът: Това е вариация на разполовяването с трион, но в този случай фокусникът разчленява асистентката си на няколко части, а накрая я сглобява и тя се оказва напълно невредима.

Тайната: За този трик са необходими няколко 35-сантиметрови кутии и 20-сантиметрова подвижна платформа. Всъщност платформата е куха. Асистентката сяда отчасти в платформата, а частите, които виждаме в другите кутии, са просто части от манекен.

2. Преминаване през човешко тяло

Фокусът: Асистентката се поставя в тясна кутия с дупка и перде в средата. Илюзионистът някак успява да премине през тялото на асистентката.

Тайната: Кутията изглежда тясна само когато човекът вътре е напълно изправен. Но когато асистентката попромени позицията на тялото си, за фокусника има достатъчно място.

3. Изчезването на вагона

Фокусът: Това е един от известните фокуси на Дейвид Копърфийлд. Десетки души заобикалят един вагон, тогава Копърфийлд покрива вагона с голямо платнище. Скоро вагонът се вдига във въздуха, а когато Копърфийлд издърпва платнището, се оказва, че вагонът е изчезнал.

Тайната: Всъщност вагонът се скрива под сцената, а въжетата поддържат формата на платнището. Хората не забелязват изчезването на вагона, защото светлината е ярка, цветна и разсейваща.

4. Рибата в бутилка

Фокусът: Фокусникът показва обикновена затворена бутилка с малко вода. След това бутилката се покрива с кърпичка и след няколко магически думи кърпичката се маха. Тогава се оказва, че в бутилката плува рибка!

Тайната: Рибката се намира под капачката на бутилката и се държи върху мъничко парче пластмаса, което много лесно се маха. Когато парченцето пластмаса се махне, рибата пада във водата.

5. Магическият стол

Фокусът: Илюзионистът сяда върху стол. Асистентката му маха стола, но фокусникът остава във въздуха без проблем.

Тайната: Всъщност под панталона си фокусникът носи нещо като метална протеза, която се слага около единия крак. Той я закача към болт в пода и по този начин лесно може да седи във въздуха.

6. Измъкване от усмирителна риза

Фокусът: Фокусникът е поставен в усмирителна риза, която се връзва зад гърба му. Много скоро фокусникът сам успява да се измъкне от усмирителната риза.

Тайната: Когато ръкавите се завързват, илюзионистът напряга мускулите си и си поема дълбоко въздух, за да издуе гърдите си. След като издиша и отпусне мускулите си, в ризата има достатъчно място, за да си мърда ръцете, което му помага да се измъкне. Веднъж Худини е трябвало да си извади рамото, за да завърши този фокус.

7. Падането на главата

Фокусът: Илюзионистът кихва и главата му пада.

Тайната: В палтото на илюзиониста има триъгълна конструкция, която държи палтото на илюзиониста. Когато фокусникът кихне, той присвива глава надолу и повдига триъгълника нагоре, за да изпъне палтото.