Сега разбирам защо ураганите са кръстени на хора. Ти се появи в живота ми, завихри всичко. По средата, когато всичко е тихо, ме прегръщаше силно. Беше тихо. В окото на бурята. Не забелязах как променяш живота ми. Сега, когато очите ми са широко отворени, все още искам да останеш. Мразя те за тези неща. Имам нужда от теб.

Всеки има различни причини защо да спре да диша, а ти си моята. За мен ти си кислород. Усмивката ти озарява целия ми ден. Прегръдките ти са изпълнени с топлина. Но аз не искам това, не искам теб. Прекалено е. Трябва да съм сама за известно време. Моля те, не си тръгвай.

Усещам как сърцето ми е раздвоено. Не смятам, че те обичам, но имам нуждата да си около мен. Ето защо те моля да не си тръгваш. Когато ме погледнеш, знаеш, че имам нужда от теб. Но не трябва. Не е правилно.

С който и да бъда, винаги ще усещам присъствието ти, ще усещам вкуса на устните ти и мириса ти. Опитвам се да забравя спомена за теб, но той се появява непрекъснато. Когато сме заедно и ме погледнеш, знам какво казват очите ти. Онази нощ ти каза "Обичам те". Заспахме отделно и сякаш не бе достатъчно, бе прекалено.