1. Водата очиства тялото, сълзите – душата.

2. Гаргата и със захар да я храниш, предана няма да стане.

3. Безделникът е здрав за ядене и болен за работа.

4. Гарга с орел не може да спори.

5. За глупака един глупак е по-добър от хиляда умни.

6. Гърлото е затова тясно – да не могат думите да излизат бързо от него.

7. Водата превръща камъка в пясък, а жената мъжа – във восък.

8. Дом без жена е като мелница без вода.

9. Всяка беда служи като наставление.

10. Застоялата вода се вмирисва.

11. И сабята без дела ръждясва.

12. За мишката по-силен звяр от котката няма.

13. Който не е строил къща, мисли, че стълбовете й сами са се вдигнали.

14. Между думата и делото има планини и долини.

15. Не чакай дъжда да полее твоята градина.

16. Не бъди прекалено сладък – ще те накацат мухи.

17. На ненаситния всичко му е малко.

18. Накарай глупак на работа и той още повече работа ще ти създаде.

19. Умът не е във възрастта, а в главата.

20. Докато не почукаш на вратата, никой няма да ти отвори.