1. Приемат това, което не могат да променят.

2. Гледат на проблемите като на възможности.

3. Не губят енергията си, ядосвайки се за дреболии.

4. Срещат се често с приятели.

5. Не се вглъбяват в миналото.

6. Не се тревожат за бъдещето.

7. Харчат парите си за преживявания.

8. Не робуват на вещи.

9. Не търсят нечие одобрение.

10. Не завиждат.

11. Не се сравняват с другите.

12. Благодарят за всичко, което имат.