В много случаи братята и сестрите, родени заедно, се държат като едно цяло през целия си живот. Довършват си изреченията, усещат се един друг в трудните моменти и често ги преживяват със същата сила. Тези новородени близнаци обаче, дори не са разбрали, че са се родили, и се държат така, както са се държали, когато са били в амниотичния сак - остават прегърнати.

 

След раждането си остават в прегръдка с часове, която дори сестрите не могат да разрушат.Тихи, спящи и спокойни, двете бебета предпочитат комфорта на прегръдката на своя близнак пред това да прегърнат новия свят. Това е едно от доказателствата, колко е силна семейната обич и как тя е отвъд измеренията на нашия свят. Обич идваща отвъд не просто корема на мама, а може би дори преди това.