Не се заблуждавай, сине.
Няма да намериш идеална жена.

Понякога ще те дразни.
Ще те тормози.
Ще ти се сърди за глупости.
Ще ти прави напук.
Ще преувеличава.
Ще изважда нещата извън контекст.

Понякога ще бъде нетърпима.
Твърде емоционална.
Припряна.
Ревнива.
Раздразнителна.
Заядлива.
Нелогична.

Понякога няма да е толкова красива, колкото си свикнал да я виждаш.
Ще е подпухнала.
Сънена.
Рошава.
Кисела.

Понякога ще задава повече въпроси от дете.
А друг път няма да млъква и ще твърди, че знае всичко за всичко.

Но това не трябва да те плаши, сине.
Защото макар понякога да е малко лоша.
Когато е правилната.

Ще виждаш съвършенство.
В несъвършенството й.