"Днешният век е век на свободата."

Днес отбелязваме 182 години от рождението на Дякона.

Васил Иванов Кунчев е роден на 18 юли 1837 година в град Карлово. Той е основател на Българския революционен централен комитет (БРЦК) и на Вътрешната революционна организация (ВРО).

Апостола на свободата остава завинаги в българската история и съзнанието като подбудителят на Освобождението на България от турско робство.

Васил Левски е обесен на 18 февруари 1873 година в околностите на София.
По случай рождението на Апостола напомняме незабравимите му думи с надеждата, че българският народ отново ще се събуди и ще се разбунтува срещу съвременното иго.

„За Отечеството работя, байо! Кажи ти моите и аз твоите кривини, па да се поправим и всички да вървим наедно.“

„Дела трябват, а не думи.“

„Ако спечеля, печеля за цял народ – ако загубя, губя само мене си.“

„Не се полъгвайте, че тези които държат парите държат и бъдещето ви, защото тези пари те са ги взели от вас, а вие им се кланяте и ги въздигате.“

„Всичките неразбории, зависти, укори, които произлизат, повечето от глупостта, са причина за разделянето на един народ.“

„И не забравяйте - Времето е в нас и ние сме във времето, то нас обръща и ние него обръщаме.“

„Сам съм, други няма!“

„Да бъдем равни с другите европейски народи зависи от нашите собствени задружни сили.“

„На драго сърце да обичаме оногова, който ни покаже погрешката, инак той не е наш приятел.“

„Трябва да се жертва всичко, па и себе си дори.“

„Близо е времето вече – българинът не ще бъде роб, а свободен.“