Експертите смятат, че без дори да говорим с даден човек, а само наблюдавайки езика на тялото, можем да разберем много за него. Нашата походка също говори за нас. Тя може да издаде характера и темперамента ни.

Бързо, нервна и неспокойна походка предполага, че този човек е зает и активен, има бурен темперамент.

Бавна походка - вялост и спокойствие. Човек, който ходи сякаш не бърза, изключително трудно ще свърши някаква спешна работа или ще вземе участие в някое мероприятие.

За този, който не ходи, а "лети" това не представлява проблем, въпреки че крайният резултат е трудно да се предскаже.

Хора с широка крачка са екстровертни. Тези хора са целеустремени, предприемчиви, често имат добри делови качества. Повечето от тях са мъже.

С малки крачки обикновено са интровертни. Такива хора са сдържани, предпазливи, разумни, лесно се адаптират към ситуацията, имат бърза мисъл. Сред тях са повече жени, отколкото мъже.

Ако човек ходи бавно и широко, той очевидно иска изпъкне, да привлече внимание към себе си.

Спокойна походка показва липса на интерес към заобикалящата среда. В допълнение, тя може да бъде признак на морална незрялост, липса на самодисциплина или снобизъм. Тази походка е характерна за подрастващите и младите хора, които са в конфликт с по-възрастните, поставят се над тях, а също и за тези, които са обвинени за всяко антисоциално поведение, но които не искат да признаят вината си.

Сменяща се походка с нарушен ритъм издава слабост. Този човек е готов да даде път за постигане на компромис, стига да не изпадне в неудобно положение. Такива хора имат страх от външния свят.

Ако човек ходи в ясен ритъм и движи бедрата си - такива хора често се държат инстинктивно и доста арогантни.

"Увиснала" походка - издава човека за вялост, слаба воля, мудност. Такъв човек трудно се решава на действие.

Ако човек ходи бавно, с малки стъпки, опитвайки се да запази горната част на тялото твърде права, "гордо стои", това показва арогантност и нарцисизъм. В тази походка има нещо театрално.

Неестествено ъглова, като "дърво" походка показва проблеми в общуването с другите. Такива хора са винаги вътрешно напрегнати, което е отразено във външното им поведение.

Хората, които ходят неестествено с широка крачка и бързо темпо, с ръце, люлеещи се напред-назад, опитвайки се да изглеждат активни - много често те не правят нищо сериозно или тяхната дейност няма смисъл. Така че това не е нищо повече от "тичане на място".

*Тази класификация важи само за относително здрави хора без проблеми в опорно-двигателната система.