Познаваш ли човека, който мисли за другите и после за себе си?

Познаваш ли човека, който прощава на другите хора неща, които не би простил на самия себе си? 

Познаваш ли човека, който не се страхува, че понякога голямата любов е примесена с голяма болка?

Познаваш ли човека, който вярва в хората, дори когато те самите не вярват в себе си?

Познаваш ли човека, който е готов да помогне и на тези, които не биха му помогнали?

Познаваш ли човека, който страда, когато някой друг страда... дори да не познава този друг?

Познаваш ли човека, който позволява животът му да се изпълва с твърде много грижи и твърде малко радости?

Познаваш ли човека, който може да постигне мечтата си, стига да си спомни силата си?

Познаваш ли човека, който знае какво е да си сам и неразбран?

Познаваш ли... себе си?