В едно малко село живеел шаман, който бил известен с това, че имал отговори на всички въпроси. Той бил Учителят и всички, дори и от съседните села, ходели при него за съвет.

Един ден едно младо момче решило да злепостави шамана, като пред цялото село му зададе въпрос, на който той не може да отговори правилно. Момчето събрало селото, за да обясни как щял да злепостави Учителя. Щяло да хване в двете си ръце по един гълъб и да попита шамана дали са живи или умрели. Ако шаманът кажел, че са умрели, момчето щяло да ги пусне да литнат, а ако кажел, че са живи, момчето щяло да ги стисне силно и да ги убие. Всички хора много се притеснили за своя Учител и на следващия ден, когато момчето отивало при шамана, тръгнали след него да видят какво ще стане.

Момчето застанало пред шамана с двата гълъба в ръцете си и попитало: „Учителю, тези гълъби живи ли са или са умрели?” Шаманът погледнал момчето и спокойно отвърнал:

„Млади човече, всичко е в твоите ръце.”