Случило се отдавна. С малкия син на овчар. Една пеперуда. И една свиня. Един ден синът на овчаря отишъл разстроен при Мъдрата свиня. Разказал й как случайно отнел живота на една еперуда. Детето било изпаднало в ужас, тъй като знаело от своята майка, че е голямо прегрешение да се убива.

Свинята се съгласила с твърдението, но добавила, че убийството е грях, само когато човек убива, без да му се налага. Свинята обяснила още, че ежедневно умират куп пеперуди, защото птиците ги ползват за храна, а и заради лошото време, но това е съвсем естествен процес.

- Да, но аз чувам гласа на майка ми, който ми казва, че това, което направих, е много погрешно! - възразило момчето.

- Тогава му бясни всичко и нека знае, че не е прав! - отвърнала Свинята.

Момчето започнало да реди някакви думи тихичко, на себе си, на глава, който говорел в него, че е извършил грях. Повтаряло му думите на свинята. Не след дълго се усмихнало и отпрашило в неизвестна посока. Дори не се сетило да благодари на своята събеседничка.

- Човеците наистина много ги бива да се забъркват в проблеми, за да могат след това с облекчение да си отдъхнат от тях. Жалко все пак за пеперудата… - въздъхнала Мъдрата свиня.

Автор: Неизвестен