Персийският мъдрец Музариф Саади живял 107 години. На стотния му рожден ден го попитали какво е вечността.

- Далече някъде на изток - започнал той - където човешки крак не ще никога достигне, има един голям остров. Дължината му е четиристотин хиляди километра, толкова е и широк. Този остров е една планина, чиито върхове достигат до небето. Височината на тази планина е четиристотин хиляди километра.

На всеки милион години, на острова долита малка птичка и взема едно зрънце земя от него. Когато по този начин птичката пренесе всичката земя от острова, тогава ще изтече първата секунда от вечността.