Вероятно всяка жена, която предпочете да се върне на работа след майчинството, вместо да остане вкъщи и да се посвети на домакинска дейност, изпитва ежедневно вина за избора си. Ново проучване обаче показва, че майките, които преследват кариерното си развитие, всъщност помагат на децата си.

Спорът „Работещи майки“ срещу „Майки, които остават вкъщи, за да гледат децата си“ е изключително ожесточен. Жените, които се връщат на работа след майчинството често се чувстват осъждани за това, че прекарват много време далеч от вкъщи и сякаш изоставят децата си. Майките, които напускат работа, за да се посветят на отглеждането на децата си, пък от своя страна са обвинявани, че не допринасят за семейния бюджет.

Има ли победител в спора? Разбира се, че не. Винаги ще има някой, който да ви обвинява за избора ви, независимо какъв е той. Но ако сте сметнали, че е по-добре за вас и вашето семейство да се върнете на работа, ще се почувствате отлично от резултатите от следното проучване.

Бизнес училището към „Харвард“ публикува наскоро резултати от изследване, проведено в 24 страни по света, носещо името „Думата е „мама“! Ефекти от заетостта при майките върху неравенството между половете в областта на труда и у дома“. Те сочат, че децата на майки, които са предпочели да продължат да работят след като са създали семейство, имат по-добра кариерна реализация и получават по-високи доходи. В сравнение с дъщерите на домакини, дъщерите на работещи майки имат 4.5% по-голям шанс да бъдат назначени на работа, а 33% от тях работят на ръководна позиция, докато при дъщерите на домакини процентът е едва 25. Синовете на работещите майки пък са по-грижовни в сравнение с останалите, вероятно заради това, че на тях им се налага да полагат повече грижи за семейството и да изпълняват домакински задължения от ранна възраст.

Ръководителят на проучването професор Катлийн МакГин споделя, че тези резултати са изненадващи. Изследователите са очаквали, че наличието на работеща майка в семейството ще окаже влияние върху заетостта на децата, но никой не е вярвал, че разликата при заемането на ръководни позиции ще бъде толкова голяма в сравнение със семействата на домакини.

Според МакГин едно дете на възраст под 14 години, чиято майка работи на почасова или целодневна работа за поне една година, ще порасне с разбирания за равенство между половете. Тя заключва: „Моят извод е, че заетите майки създават атмосфера, в която се формират егалитарни* нагласи за това какво е присъщо на момчетата и какво – на момичетата“.

Чудесна новина! Това означава, че докато следват мечтите си, работещите майки помагат и за премахването на стереотипите за жените и мъжете. Дъщерите им пък вярват, че имат правото да работят на по-престижни позиции. Синовете от своя страна взимат по-дейно участие в домакинската работа и поемат част от грижите за семейството.

В крайна сметка правото да изберете дали да работите или да останете у дома е изцяло на вас и вашето семейство. Това решение със сигурност няма да е никак лесно, но докато го взимате не бъдете подвластни на предразсъдъците и мненията на останалите. Времената се променят и ние се радваме, че сме част от поколение, което не само осъзнава, че е напълно нормално една жена да работи след като има деца, но и знае, че това носи своите ползи за семейството й.

*егалитаризмът приема равни права на съпрузите в тяхната обществена реализация.