10 велики умове за една от най-големите ни слабости - гневът...

1. Всеки удар, който нанасяме в пристъп на гняв, в крайна сметка се стоварва върху нас самите. - Уилям Пен

2. Всяка минута, в която си ядосан, губиш 60 секунди щастие. - Ралф Уолдо Емерсън

3. Гневът е оръжието на безсилието. - София Сегюр

4. Да се отдавате на негодувание значи да позволите на някого, когото презирате, да живее във вашата глава, без да плаща наем за това. - Ан Ландърс

5. Най-лошият съветник е гневът. - Майка Тереза

6. Наказанията, налагани в изблик на гняв, не достигат целта си. -  Имануел Кант

7. Този, който се гневи за всичко, се гневи за едното нищо. - Салустий

8. Ако си разгневен, преди да говориш, брой до десет; ако силно си разгневен - до сто. - Томас Джеферсън

9. Гневът е чувство, което кара вашата уста да работи по-бързо от разума. - Еван Езар

10. Да се гневиш - означава да наказваш себе си за грешките на друг. - Александър Поуп